Przed terminem wyznaczonym na montaż domu należy przygotować fundament oraz przyłącze prądu, wody i kanalizacji. Oczywiście należy też odpowiednio wcześniej wykonać wszystkie formalne sprawy związanie z budową, czyli projekt budowlany, uzgodnienia z gestorami sieci itp. Co jest istotne, budowa domu modułowego w fabryce może odbywać się równolegle z trwaniem procesu uzyskiwania pozwolenia na budowę, co znacząco skraca czas potrzebny na realizację inwestycji.

Domy modułowe SmartMod
Skontaktuj się z nami!